Skip to main content

Ekintza eremuak

Lurralde                antolaketa

Azpiegiturak

Hezkuntza eta kultura

Nekazaritza eta basogintza

Osasuna

Turismoa

Ekonomia ehuna eta enplegua

Etxebizitza

Ingurumena

Lurralde antolaketa

1

Enplegu-sorkuntza

eta landa-inguruneko aukera-berdintasuna sustatzea
2

Landa-inguruneak eta bertako biztanleria

beharrezko zerbitzu eta azpiegiturez hornitzea
3

Nekazaritza, basogintza eta natura

babestea landa-inguruetan

Nekazaritza eta basogintza

1

Nekazaritza eta basogintzaren

zeregina bultzatzea, landa-ingurunearen ekonomiaren oinarria izateko
2

Sektoreko enpresen lehiakortasuna

hobetzea, produktuak kalitateagatik bereiztea eta ekoizkortasuna sustatuz
3

Transferentzia teknologikoa,

teknika- eta enpresa-arloko prestakuntza, informazioko teknologia barrien erabilera eta ezagutza hobetzea
4

Euskal nekazaritzako

elikagaigintzan kooperatibismoa bultzatzea
5

Sektoreen arteko lankidetza

eta nekazaritzako elikagaien industriaren garapena bultzatzea

Ekonomia ehuna eta enplegua

1

Enplegu-sorkuntza

eta landa-inguruneko aukera-berdintasuna sustatzea
2

Industria-lurzorua

eta haren oinarrizko azpiegiturak era ordenatuan garatzen laguntzea
3

Industria-enpresa txiki

eta ertainen ezarpena erraztea
4

Informazioaren teknologia berrietan

oinarrituriko lan antolaketa bultzatzea

Azpiegiturak

1

Lana, zerbitzuak,

heziketa, aisia, gizarte-hartuemonak eta kontsumoa eskuratzeko aukerak hobetzea
2

Oinarrizko azpiegiturak garatzea:

garraioa, elektrifikazioa, ur-horniketa, saneamendua, gasa, telefonia eta ureztatzeak
3

Aukera-bardintasunerako

eskubideak bermatzea erakunde eskudunen basbespean

Osasuna

1

Osasun-arloko eskaintza

lurraldeko gunerik apartatu eta txikienetako biztanleengana hurbiltzea
2

Landa-ingurunearen premia bereziei

erantzuteko berariaz diseinatutako eskaintza farmazeutikoa sustatzea

Etxebizitza

1

Landa-ingurunearen berezitasun

eta aukeren araberako etxebizitza-politika garatzea

Hezkuntza eta kultura

1

Hezkuntzako eskaintza

landa-inguruneko biztanleriarengana iristea bermatzea
2

Hezkuntzaren kalitatea hobetzea

hezkuntza eredu, teknika eta jarraibide berritzaileak garatuz
3

Landa-inguruneetako biztanleen

lanbide-heziketa eta heziketa okupazionala egokitzea
4

Hezkuntza, kultura eta kirol

ekipamenduen artikulazio orokorra erraztea
5

Landa-inguruneko kulturaren

ezagutza, zabalkundea eta balorazioa sustatzea

Turismoa

1

Landa-ingurunea helmuga turistiko

berezi gisa itxuratzea
2

Landa-turismoaren garapena

antolatzea masifikazioa saihestuz
3

Administrazioak turismo inguruneen

baliabideen aprobetxamenduari etekina ateratzeko jabetzea
4

Landa Garapenaren arloari buruzko

informazioa jasotzen eta banatzen duen zentroko kideei zerbitzu egitea
5

Kideei landa-garapenean esku hartzeko

metodologiak eta esperientziak trukatzeko aukera ematea
6

Garapen-programetan parte hartzea

eta horrelako programak egitea.
7

Egitarauen kudeaketan

edota komunitateko egitarau eta normen xedapenen gauzatze markoan elkarlana bultzatzea

Ingurumena

1

Landa-ingurunearen

garapen jasangarria bultzatzea
2

Ingurumena babestea

narriadurari aurrea hartuz eta kaltetutako aldeak lehengoratuz
3

Bioaniztasuna babestea

agroaniztasunean eta euskal espezie eta arrazak zainduz